Vammaisneuvostopäivät 22.-23.11.2021


Valtiovarainministeriön avoin hallinto –hanke ja vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta
VANE järjestivät yhdessä Vammaisneuvostopäivät 22.-23.11.2021. Tapahtuma järjestettiin
virtuaalitilaisuutena Zoomin välityksellä. Tapahtuman tarkoitus oli välittää tietoa ajankohtaisista aiheista,
sekä mahdollistaa hyvin käytäntöjen, kokemusten- ja tiedonvaihto vammaisneuvoston jäsenien
kesken. Molempiin päiviin osallistui noin 200 henkilöä. Tästä tiedostosta saat auki päivien yhteenvedon.