Tulossa Suomeen uusi kanava työllistämään vammaisia ja osatyökykyisiä oikeaan palkkatyöhön

O

Työ- ja elinkeinoministeriö :
Työkanava Oy aloittaa toimintansa tämän vuoden aikana 

Osatyökykyisten työllistymisen edistämiseksi perustetaan uusi valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, Työkanava Oy.

Yhtiön toiminta-ajatuksena on myydä osatyökykyisten työntekijöidensä työpanosta yrityksille ja yhteisöille. Erityistehtäväyhtiö työllistäisi kaikkein vaikeimmin työllistyviä työttömiä ja työhaluisia osatyökykyisiä. Yhdistämällä työn tekemiseen sekä julkiset että yhtiön työnantajana tarjoamat palvelut kohenevat työntekijöiden osaaminen ja työmarkkinavalmiudet niin, että moni pystyy etenemään urallaan ja siirtymään avoimille työmarkkinoille.

Osatyökykyisiä työttömiä työnhakijoita välitetään yhtiölle TE-toimiston kautta. Tehtävä keskitettäisiin yhteen TE-toimistoon, jossa tehdään arvio osatyökykyisen tilanteesta. Kunnat ja muut työnvälitystä harjoittavat toimijat voisivat ohjata vaikeimmassa tilanteessa olevia osatyökykyisiä TE-toimistoon, ja siten saada heitä tarjolle yhtiön palvelukseen.

Yhtiö ensisijaisesti myisi asiakkailleen palvelukokonaisuuksia, joita sen osatyökykyiset työntekijät tuottaisivat. Asiakkaita olisivat yritykset, järjestöt, julkisyhteisöt ja kotitaloudet, jotka tarvitsevat työvoimaa. Työ- ja elinkeinoministeriössä valmistellaan yhtiön liiketoimintasuunnitelmaa. Yhtiö aloittaa toimintansa vuoden 2022 aikana.

Työkykyohjelma on osa hallituksen työllisyystoimien kokonaisuutta ja sitä toteutetaan yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa hallituskauden aikana.

Tästä linkistä löydät lisätietoa Työkanavasta: https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-tyokanavasta