Tervetuloa kotisivuillemme!

Tervetuloa Kirkkonummen kunnan vammaisneuvoston kotisivuille! Kunnassa on kolme vaikuttamistoimielintä nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus.

Kunnanhallituksen vahvistaman toimintasäännön mukaisesti Kirkkonummen vammaisneuvoston tarkoituksena on
1) edistää vammaisten tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin, kuten kuntoutukseen ja koulutukseen, työhön, sosiaali- ja terveyspalveluihin, kulttuuri- ja harrastustoimintaan sekä muihin kunnallisiin peruspalveluihin

2) tehdä aloitteita ja esityksiä, seurata vammaisten tarpeita ja vammaispalvelujen kehitystä Kirkkonummen kunnan alueella sekä antaa lausuntoja vammaisia koskevista asioista

3) tehdä yhteistyötä kunnan viranomaisten ja kunnan muiden toimielinten kanssa ja neuvotella tiiviisti valmisteilla olevista vammaisia koskevista asioista

4) vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta (Kuntalaki 410/2015, 28 §)

5) edistää Kirkkonummen kunnan ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa.
Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä ja vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kohdan 4. mukaisiin asioihin (Kuntalaki 410/2015, 28 §).